ÁSZF

Használati Feltételek

 

Felhasználó a honlap használatával elfogadja a használATi feltételeket, melyeket A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ cSOSCH KFT. időközben értesítés nélkül megváltoztathat.

 

Szerzői jogok

A honlap teljes tartalma a Csosch Kft. tulajdona és szerzői jogi törvények által védett. Csosch Kft. engedélye nélkül felhasználó nem módosíthat, publikálhat, értékesíthet, a honlapról anyagokat vagy más honlapon nem használhatja fel azokat.

 

használati előírások

Csosch Kft. az alábbi felhasználási előírásokat alkalmazza az üdvözlőlapjainak megfelelő és törvényes felhasználása érdekében. Míg általában Csosch Kft. nem követi nyomon a felhasználói által küldött üdvözlőlapok tartalmát, fenntartja jogát, hogy kivizsgálja az olyan eseteket, mikor nem előírásszerűen használták szolgáltatásait, annak érdekében, hogy megvédje tulajdonát és vagyonát. A szolgáltatás igénybevétele során tilos:

 

  • zaklató, fenyegető, erőszakos üzenetek küldése
  • obszcén, pornográf üzenetek, képek küldése
  • sértő, rágalmazó üzenetek küldése
  • vírusok vagy más káros, zavaró file-ok küldése
  • vírosos, vagy ártalmas programrészt tartalmazó üzenet küldése, vagy megsértheti a helyi-, nemzeti-, nemzetközi törvényeket
  • jelszó, bankkártya információ eltulajdonításának megkísérlése
  • törvénytelen cselekményeket támogató üzenetek küldése
  • a küldő személyazonosságának elrejtése vagy hamis leírása

·         visszaélni más cégnevével, vagy jogi személyiségével. Nem nyújthat be tartalmat kitalált, vagy egyéb hamis eredetre hivatkozva.

·         Nem használhatja a honlapot és annak szolgáltatásait reklámcélra, beleértve a spam, a lánc és egyéb reklámleveleket, piramisjátékokat, vagy egyéb módon az írásos engedélyünk nélkül.

 

Ezen felhasználási előírások megszegését Csosch Kft. nem tolerálja, és megakadályozza, hogy a küldő újabb üdvözlőlapokat küldjön a szolgáltatásán keresztül. Csosch Kft. fenntartja jogát, hogy felfedje harmadik személynek – beleértve az üdvözlőlap címzettjét, tanácsadóit, jogi szerveket – a kommunikációval kapcsolatos adatokat, beleértve a küldő nevét, átviteli adatokat, a szolgáltatás korábbi igénybevételével kapcsolatos adatokat, annak érdekében, hogy megakadályozza a szabálysértéseket a jövőben. Az adatok felfedése történhet a küldő előzetes értesítésével, vagy anélkül. A szolgáltatás igénybevételével küldő visszavonhatatlanul hozzájárul az adatok ilyen jellegű felfedéséhez.

 

Spam

Ezen a weblapon felhasználó nem küldhet üdvözlőlapokat olyan levelezési listákra, melyekhez nincs meg a teljes joga, és nem küldhet kéretlen, nagy mennyiségű, reklám üzeneteket. Szigorúan tilos az automatikus programok használata, melyek automatizálják a küldés folyamatát. Csosch Kft. fenntartja a jogot, hogy korlátozza az elküldött lapok és üzenetek számát, és a címzettek számát. Felhasználó felelős a weblap igénybevétele során a magatartásáért.
Sem Csosch Kft. sem társvállalatai nem ellenőrzik a küldéseket, ennek ellenére fenntartjuk a jogot, hogy felülvizsgáljuk a feltöltéseket és küldéseket annak érdekében, hogy biztosítsuk ezen előírások betartását.

 

Kapcsolatok és hirdetések

Csosch Kft. megjelentetheti harmadik fél weboldalának elérhetőségét honlapján.

Ezek az elérhetőségek megjelenhetnek szöveg, hirdetés, banner, ajándékküldő szolgáltatás, digitális fizetőeszköz formájában vagy más formában. Ezen weboldalakon keresztül elérhető termékeket és szolgáltatásokat Csosch Kft-től független cégek ajánlják fel, Csosch Kft. nem vállal felelősséget más honlapokon megjelenő információért, termékekért.

 

Garancia korlátozások, felelősség korlátozása

Ezen weboldalon nyújtott szolgáltatásokra nem vonatkozik garancia. Nincs garancia arra, hogy a szolgáltatások igénybevétele során nem történik a szolgáltatás színvonalát megzavaró esemény vagy szabálytalanság.

Csosch Kft. nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a szolgáltatásán keresztül küldött képeslapokat nem lehet a címzettnek kézbesíteni, vagy azon a napon kézbesíteni, melyet küldő megadott. A weboldal tartalmát Csosch Kft. bármikor megváltoztathatja előzetes értesítés nélkül.

 

A rendszer nem tudja ellenőrizni, hogy a címzett e-mail címe létezik-e, mivel nem levelező kliens szolgálja ki a rendszert, hanem egy programozási metódus. A levelező kliensekhez pedig semmilyen intelligens megoldás (programozás) jelenleg nem kapcsolható, mivel egyedi rendszerek.

 

Sem Csosch Kft., sem alkalmazottai, társvállalatai nem vállalnak felelősséget semmilyen jellegű kár esetén, mely összefügg a honlap használatával, elérésével, illetve el nem érésével, vagy bármely a honlapon megjelenő információ felhasználásával annak ellenére, hogy Csosch Kft. figyelmeztet az ilyen jellegű kár lehetőségére.

Ez a korlátozás vonatkozik minden kereseti jogalapra, beleértve de nem korlátozva szerződésszegésre, garancia megszegésére, hanyagságra vagy más sérelemre. Amennyiben az előzőekben megállapított felelősség-korlátozás nem alkalmazható, felhasználó elfogadja, hogy Csosch Kft. vagy társvállalatai nem fizetnek kárpótlást ezen megállapodás értelmében.

Sem Csosch Kft., sem társvállalatai nem vállalnak semmiféle felelősséget bármely harmadik fél által feltöltött file-ok tartalmáért, vagy bármely hibáért, rágalmazásért, csalásért, obszcenitásért, zaklatásért, melyekkel az oldal használata során találkozhat. Felhasználó elfogadja, hogy semmiféle követeléssel nem lép fel Csosch Kft-vel, társvállalataival, vagy ezen oldal üzemeltetésére szerződött vállalatokkal szemben a honlapon felhasználó által elérhetővé tett anyagokkal és kommunikációval kapcsolatban.

 

személyes adatok védelme
A regisztráció során megadott személyes adatokat úgy kezeljük, hogy az megfeleljen a következőknek:

 

Adatvédelmi nyilatkozat


Tiszteletben tartjuk, és elkövetünk mindent személyes adatai védelmének érdekében. Ezen az oldalon választ kaphat arra, hogy a http://kedvenckepeslap.hu/ - Képeslapküldő Portál (Továbbiakban: kedvenckepeslap.hu) hogyan dolgozza és használja fel személyes adatait. Különös lépéseket teszünk annak érdekében, hogy csak olyan információkat használjunk fel, amelyek az Adatvédelemi követelményeknek megfelelnek.

Információ gyűjtés:
A kedvenckepeslap.hu az egyedüli felhasználója a weboldalán összegyűjtött információknak. Sem most, sem a későbbiekben nem fogjuk eladni, megosztani másokkal személyes információit.

Cookie-k (sütik):
A portálhoz történő hozzáféréssel a Felhasználó tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a kedvenckepeslap.hu és hirdető partnerei (harmadik személy), cookies-küldést eszközölhet a számítógépére vagy egyéb hozzáférési eszközére annak érdekében, hogy a portálon tett látogatásait megszemélyesítse, és/vagy többet tudjon meg a használati és browsing szokásairól. A cookie tartalmazhat a Felhasználóról szóló személyes információt és lehet állandó, vagy egyszeri cookie. A cookie az adattárolás egy része, mely a merevlemezén tárol információkat. Célja a kedvenckepeslap.hu-on történő esetleges vásárlás, az egyéni tartalom és a regisztrációs szolgáltatások elősegítése. Cookie-kkal nyomon követheti például, hogy mit választott ki megvételre, illetve későbbi látogatása során az egyszerű bejelentkezésnél veheti hasznát.

Log Fájlok:
A kedvenckepeslap.hu-on olyan log fájlok keletkeznek, melyeket az oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók "mozgásának" elemzéséhez használunk. Nincs kapcsolatban a látogató egyéni azonosításával.

Megosztás:
A kedvenckepeslap.hu nem osztja meg az információkat hirdetőkkel, kereskedőkkel, illetve bármilyen harmadik személlyel.

Linkek:
A kedvenckepeslap.hu-n kívüli más oldalakra linkelve nem érvényes ez az adatvédelmi megállapodás. Nem vagyunk felelősek olyan weboldalak adatvédelméért, melyek a kedvenckepeslap.hu-hoz kapcsolódnak. Kérjük olvassa el az összes, kedvenckepeslap.hu-hoz kapcsolódó weboldalon megjelent információt, a látogató személyes adataira vonatkozóan. A kedvenckepeslap.hu adatvédelmi nyilatkozata nem érvényes más weboldalakra.

Versenyek:
A kedvenckepeslap.hu időnként versenyt hirdethet látogatóinak. A versenyen való részvétel nem kötelező, és látogatóinkat nem kényszerítjük arra, hogy személyes adatait kiadja, ha nem vesz részt a versenyben. Az összegyűjtött adatok olyan információkat tartalmaznak, mint például név, e-mail, lakcím, telefonszám, stb. Ezek az információk a nyertes azonosítására és a díj kiadására szolgálnak.

Adatvédelmi módosítások:
Ha az adatvédelemre vonatkozó megállapodás módosul, ezen az oldalon azonnal tudomást szerezhet róla.

 

Kötelezettségek
Ön teljes mértékben felelős minden információért, adatért, szövegért, programért, kódért, zenéért, fotóért vagy grafikáért, videóért vagy más anyagért (Tartalom), melyet a Honlapon keresztül feltölt, elküld vagy egyéb módon továbbít. Elfogadja, hogy nem tartozunk semmiféle felelősséggel, a megjelent tartalom hibájáért, hiányosságáért.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap vagy annak szolgáltatásainak használata során betartja a következőket:

(a) A Honlapon keresztül nem töltesz fel, nem küldesz el és nem továbbítasz más módon olyan Tartalmat, amely pontatlan, ártalmas, erkölcstelen, pornográf, becsületsértő, fajgyűlölő, erőszakos, sértő, zaklató vagy bármilyen más okból kifogásolható, a honlap vagy annak bármilyen szolgáltatását akadályozza vagy zavarja, vírussal fertőzi, vagy más ártalmas programrészt tartalmaz, vagy megsértheti a helyi-, nemzeti-, nemzetközi törvényeket.
(b) Nem élsz vissza más cégnevével, vagy jogi személyiségével. Nem nyújtasz be tartalmat kitalált, vagy egyéb hamis eredetre hivatkozva.
(c) Nem gyűjtöd és tárolod más felhasználók személyes adatait.
(d) Nem használod a honlapot és annak szolgáltatásait reklámcélra, beleértve a spam, a lánc és egyéb reklámleveleket, piramisjátékokat, vagy egyéb módon az írásos engedélyünk nélkül.
(e) Az oldalon található tartalmat nem használod fel illetéktelenül, ezzel megsértve a szerői jogot, védjegyet, szabadalmat, vagy üzleti titkot, helyi-, nemzeti-, nemzetközi törvényeket.

 

Harmadik féllel való kapcsolatok
A honlapon keresztül egy harmadik fél termékeit, vagy szolgáltatásait hirdetheti, vagy elérhetővé teheti. Semmiféle felelősség nem terhel bennünket, ha ezen harmadik féllel üzleti, vagy egyéb kapcsolatba lép.

 

Kártérítés
Kötelezettséget vállal arra, hogy bennünket, leányvállalatainkat, társulásainkat, társult feleinket, tisztviselőinket, vezetőinket, alkalmazottainkat, képviselőinket, független vállalkozóinkat, hirdetőinket és egyéb partnereinket bármely harmadik fél, minden olyan igénye és követelése alól mentesít, és az ezen személyeket ért minden olyan kárt (az ésszerű ügyvédi díjjakat is beleértve) megtérít, amely az Ön által bíztosított tartalomból, a használati feltételek megsértéséből, vagy mások bármilyen jogainak megsértéséből közvetlenül erednek, illetve amelyek mindezek következtében léptek fel.

 

JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA
MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY ÖN VISELI SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERE BÁRMILYEN MEGHIBÁSODÁSÁNAK ÉS AZ ADATVESZTÉSNEK MINDEN KOCKÁZATÁT, AMELY A HONLAPRÓL KAPOTT BÁRMILYEN TARTALOM KÖVETKEZTÉBEN LÉPETT FEL, BELEÉRTVE EBBE A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK OKOZTA MINDENNEMŰ KÁROKAT IS. KIZÁRUNK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELTÉTELT, KIJELENTÉST, SZAVATOSSÁGOT ÉS JÓTÁLLÁST, ÉS EGYÉB FELTÉTELT IS. A HONLAP HASZNOSSÁGÁVAL, MINŐSÉGÉVEL, ALKALMASSÁGÁVAL, SZABATOSSÁGÁVAL, PONTOSSÁGÁVAL ÉS TELJESSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN NEM TESZÜNK SEMMIFÉLE KIJELENTÉST, NEM VÁLLALUNK SEMMIFÉLE SZAVATOSSÁGOT VAGY JÓTÁLLÁST.

NEM SZAVATOLJUK ÉS NEM JELENTJÜK KI, HOGY A HONLAP MEGSZAKÍTÁSMENTES, NAPRAKÉSZ, BIZTONSÁGOS ÉS HIBAMENTES LESZ. A HONLAP HASZNÁLATA ÁLTAL MEGSZERZHETŐ INFORMÁCIÓK PONTOSAK ÉS MEGBÍZHATÓAK LESZNEK. A HONLAPRÓL VÁSÁROLT VAGY IGÉNYBE VETT BÁRMILYEN TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, TARTALOM, INFORMÁCIÓ VAGY EGYÉB ANYAG MINŐSÉGE MEGFELEL A FELHASZNÁLÓ ELVÁRÁSAINAK ÉS KÖVETELMÉNYEINEK, TOVÁBBÁ A HONLAP MINDEN HIBÁJA KIJAVÍTÁSRA KERÜL.

Az ebben a részben közölt jótállás kizárása csak a vonatkozó jog által megengedett maximális mértékig érvényes.

 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJÜK A FELELŐSSÉGÉT MINDENNEMŰ OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, JÁRULÉKOS ÉS BÜNTETÉS JELLEGŰ KÁRÉRT, ÍGY KÜLÖNÖSEN DE NEM KIZÁRÓLAG ÜZLET, BEVÉTEL, NYERESÉG, JÓHÍRNÉV, HASZNÁLATI JOG, ADATOK, ELEKTRONIKUSAN TOVÁBBÍTOTT MEGRENDELÉSEK VAGY EGYÉB GAZDASÁGI ELŐNYÖK ELVESZTÉSÉÉRT, AMELY A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL ERED VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, BELEÉRTEVE EBBE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ALÁBBI OKOKBÓL KELETKEZŐ KÁROKAT:

(I)                A HONLAP HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGA;

(II)              HELYETTESÍTŐ ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI, AMELYEK A HONLAPRÓL VAGY AZON KERESZTÜL VÁSÁROLT VAGY KAPOTT ÁRU, ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK, A HONLAPRÓL VAGY AZON KERESZTÜL KAPOTT ÜZENETEK VAGY A HONLAPON VAGY AZON KERESZTÜL MEGKÖTÖTT ÜGYLETEK KÖVETKEZMÉNYEKÉPPEN MERÜLTEK FEL;

(III)           BÁRMILYEN HARMADIK FÉL TEVÉKENYSÉGE VAGY KIJELENTÉSEI A HONLAPON, ÍGY KÜLÖNÖSEN DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN ADATOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, AZ TRANZAKCIÓK VAGY ADATOK MEGVÁLTOZTATÁSA, ROSSZHISZEMŰ VAGY JOGELLENES MAGATARTÁS, TOVÁBBÁ VALÓTLAN ÉS MEGTÉVESZTŐ ÜZLETEK; VALAMINT

(IV)          A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ESETLEGESEN LETÖLTÖTT, HASZNÁLT, MÓDOSÍTOTT VAGY TERJESZTETT TARTALOM ÉS INFORMÁCIÓ.

Amennyiben az irányadó hatályos jogszabályok a károk kizárását vagy korlátozását nem engedik meg, az ezekre vonatkozó korlátozások nem alkalmazhatóak.

 

Jogok fenntartása
A főoldal, az oldalak, a bennük megjelenő összes információ és képanyag, valamint a nevek, kifejezések, logók, grafikák szerzői és egyéb joga - ellenkező kikötés hiányában - a honlap tulajdonosaié. Ezen védett anyagokat külön engedély nélkül nem használhatja fel. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

 

Alkalmazható törvény
A Honlapról származó vagy a Honlapról megszerzett Szolgáltatásokra, Tartalomra és termékekre azon város, ország törvényei irányadóak, ahol a portál tulajdonosai élnek. A regisztrációval, a portál, vagy annak bármely szolgáltatásának használatával elfogadja, hogy vita esetén azon város, ország törvényei irányadóak, ahol a portál tulajdonosai élnek.

 

Egyéb információk
(I) Ha a Feltételek bármelyik rendelkezését valamely jogszabály, hatósági előírás vagy választott bíróság érvénytelennek nyilvánítja a felek megegyeznek az ilyen rendelkezésnek egy olyan új rendelkezéssel való helyettesítéséről, amely megfelel a Felek eredeti üzleti céljának, a Feltételek további rendelkezései pedig változatlanul hatályban maradnak.
(II) A Feltételek tárgyát képező bármilyen jogról történő kifejezett lemondás, illetve valamely ilyen jog azonnali gyakorlásának eredménytelen volta nem jelenti az adott jogról történő végleges, illetve folyamatos lemondást, és nem ad alapot ilyen joglemondás feltételezésére.
(III) A jelen Feltételekben foglalt joglemondások és felelősségi korlátozások sérelme nélkül, a portál tulajdonosai ellen semmilyen személy nem állhat elő követeléssel, vagy eljárással, kivéve, ha az ilyen eljárás vagy követelés elindításáról a tulajdonost írásban értesítik 1 (egy) éven belül azt követően, hogy az eljárás oka először felmerült.
(IV) A Feltételekben meghatározott olyan jogok és kötelezettségek, melyek természetüknél fogva tovább élnek, a Feltételek hatályának megszűnése után is változatlanul hatályban maradnak.

 

An error has occurred. For more details please view "logs/errors.log".

An error has occurred. For more details please view "logs/errors.log".